Vilkår og betingelser

Ved bestilling av abonnent på Hageguiden:

Bestiller du årsabonnement på Hageguiden pr dags dato, får du utgave 2 (digitalt), 3, 4 og 5.

Det digitale magasinet (Hageguiden 2) blir tilsendt på epost umiddelbart etter bestilling.

Bestiller du nå, får du papirutgavene (Hageguiden 3, 4 og 5) tilsendt portofritt pr post cirka 1. august

Utsendingen skjer med vanlig brevpost fra vår distributør. Leveringstid kan variere etter hvor i Norge du bor. Tilbudet gjelder kun i Norge.

Abonnementet forskuddsbetales for 1 – ett – kalenderår om gangen – og løper til det sies opp. Abonnementsperioden fornyes 01.01.2023. Siste frist for oppsigelse 15.12.2022.

Faktura for neste periode vil være kr. 399,- for 3 papirutgaver og 1 digitalt magasin.

NB: Abonnement på Hageguiden gjelder pr kalenderår – IKKE 12 måneder fra bestilling.

Ved kjøp av Hageguiden Intro:

Bestiller du Hageguiden nr 1 (Utgitt 2021), vil du motta tidsskriftet i posten innen cirka 2 uker. Kjøpet inkluderer i tillegg en digital hageskole i 12 deler som blir tilsendt på epost.

Partene:

Selger er Tastatore AS, Furuveien 39E, 0678 Oslo, bjornhild@tastatore.no, tlf: 41 44 09 80, org. nr: 994827626, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling:

Vi tilbyr betaling med Vipps, og betalingsløsningen håndteres av det norske firmaet Periode.

Betalingen for abonnementet første år (ut 2022) blir belastet ditt kort ved bestilling. Betaling for senere år vil trekkes automatisk fra kundens Vipps-konto så lenge kunden er abonnent.

Levering:

Hageguiden:

Informasjon om passord til digitale utgivelser blir sendt på epost til den epostadressen som er oppgitt ved bestilling.

Papirutgaven av tidsskriftet Hageguiden blir distribuert til den adressen som er oppgitt ved bestilling. Distribusjon skjer via Posten, i adresserte, plastemballerte forsendelser.

Du er selv ansvarlig for å fylle ut korrekt navn og adresse ved bestilling. Forsendelser som ikke kommer frem grunnet feil adresse, kan vi dessverre ikke ta ansvar for.

Bindingstid/oppsigelse:

Abonnementet på Hageguiden forhåndsbetales for hele kalenderåret, og fornyes hvert årsskifte. Det er ingen bindingstid og du kan når som helst si opp abonnementsavtalen ved å sende en epost til post@spirea.no. Vi refunderer ikke betaling for forhåndsbetalte abonnementer. Manglende betaling vil ikke anses som gyldig oppsigelse.

Angrerett:

Hageguiden:

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling er aktivert. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Her kan du laste ned angreskjema:  PDF – DOCX

Ønsker du å angre avtalen, må du underrette oss om dette ved å sende en epost til bjornhild@tastatore.no.

Hvis du benytter deg av angreretten, refunderer vi betalingen vi har mottatt fra deg. Tilbakebetalingen finner sted uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den datoen hvor vi har mottatt din meddelelse om at du angrer den inngåtte avtalen.

Dersom du har mottatt tidsskriftet Hageguiden i posten, og du likevel ønsker å benytte deg av angreretten, må forsendelsen sendes i retur i uåpnet emballasje. Med andre ord: har du åpnet plastposen bladet kom i, kan du ikke returnere det.

Reklamasjon/mangel ved varen:

Hageguiden:

Reklamasjon av feil, mangler og forsinkelser ved tilsending av den digitale hageskolen eller tidsskriftet Hageguiden, må gjøres til bjornhild@tastatore.no snarest mulig etter at feilen er oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Eventuelle tilbakebetalinger gjøres til den samme betalingsmåte som du benyttet ved betaling for produktet.

Behandling av personopplysninger:

Personopplysninger behandles i henhold til retningslinjene for personvern, som du kan lese her: https://spirea.no/nettbutikk/personvern/

Endring av opplysninger og abonnement:

Hvis du har flyttet eller endret epostadresse i perioden mellom bestilling og utsendingen av tidsskriftet Hageguiden, må du melde fra om dette umiddelbart til bjornhild@tastatore.no.

Om du ikke har informert om ny adresse og derfor ikke har mottatt bladet, vil den ved henvendelse bli sendt på nytt mot at du forhåndsbetaler porto.

Konfliktløsning:

Klager rettes til selger innen rimelig tid (se punkt om «Mangel ved varen»). Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Rull til toppen