Fabrikkbesøk: Slik lager de god jord

Hagesesongen står for døren, og vi kjøper sekker av jord i hagesenteret for å bruke i bed og krukker i hagen vår. Men hva er egentlig jord, og hvordan blir den til? Vi har besøkt en jordfabrikk for å finne svaret på det.

SPONSET INNLEGG

Hasselfors Garden er en av flere produsenter som leverer jord til norske hagesentre. Det er de som lager den såkalte ”elg-jorda”, altså blant annet U-jord, P-jord og S-jord med bilde av elg på pakningen.

Hasselfors Garden produseres jord til bruk både i private hager og offentlige anlegg.
Hasselfors Garden produseres jord til bruk både i private hager og offentlige anlegg.

Enorme jordhauger

For noen uker siden var Spirea.no på besøk på Hasselfors Garden sitt anlegg på Disenå i Sør-Odal i Hedmark. Der ble vi møtt av enorme hauger med jord.

– Dette er torv som er hentet ut av myra, og som bearbeides slik at det kan selges som sekker med jord til kundene, forteller Trond Sund, som er fabrikksjef på Disenåfabrikken.

Han understreker at Hasselfors Garden ikke åpner nye myrer, men benytter myrer som har vært åpne i mange år. Det å få åpne en ny torvmyr er strengt regulert og må søkes tillatelse til å gjøre.

Fra myrene hentes både lys og mørk torv, som siktes og blandes til de ferdige jordproduktene.
Fra myrene hentes både lys og mørk torv, som siktes og blandes til de ferdige jordproduktene.

– Det er når en myr blir drenert at utslippet av CO2 skjer, ikke ved selve uttaket av torv. Når en myr først er grøftet mener vi at vi likevel kan benytte torven. Ellers ligger den bare og lekker CO2 til ingen nytte, utdyper Siri Stokke som er Relationship Manager i Hasselfors Garden Norge AS.

Hun legger til at torvproduksjon i Norge utgjør 1 promille av myrarealet i landet.

– Vi er en liten næring i norsk landbruk, og skal forvalte naturressursen vi lever av på en bærekraftig måte. En typisk hageeier bruker fem 40-liters sekker med torv i løpet av en sesong. Det tilsvarer CO2-utslippet fra snaut 4 kg ost.

Det resterende går til infrastruktur og jordbruk.

– Vi er opptatt av å ha sykdomsfri og ugressfri jord av høy kvalitet. Vi jobber med å finne alternativer til torv, men har i dag ikke et norsk alternativ som holder den kvaliteten vi krever av våre produkter. Det å bruke kokosfiber fra andre siden av kloden er etter vår mening ikke den beste løsningen med tanke på miljøregnskapet, sier Stokke.

Ulik grad av sikting

Etter at torva er hentet opp fra myrene i nærheten av fabrikken, blir den først siktet i en stor sikt som står utendørs. Her fjernes kvister og stein som ikke skal være med i den ferdige jordblandingen. Selv en liten kvist kan ødelegge for den kvaliteten som Hasselfors Garden ønsker å tilby sine kunder.

– Ulik jord har ulike grad av sikting. En såjord er for eksempel veldig godt siktet, for et frø trenger mye luft og gode forhold for å spire, sier fabrikksjefen.

Fabrikksjef Trond Sund ved Hasselfors Gardens anlegg på Disenå i Hedmark. Foto: Hasselfors Garden
Fabrikksjef Trond Sund ved Hasselfors Gardens anlegg på Disenå i Hedmark. Foto: Hasselfors Garden

Den ferdig siktede jorda går så videre inn i en stor trommel inne i fabrikken. Der blir råvarene blandet med gjødsel. Det brukes forskjellig oppskrift alt etter hvilket sluttprodukt som skal lages.

Deretter går jorda på transportbånd og blir pakket i sekker. Sekkene blir lagt på paller og pallene får plast surret rundt slik at de ikke skal ramle av pallen under transport. Deretter blir pallene plassert ute og venter på at lastebilen kommer for å hente til butikk.

Resepten på jorda tilpasses alltid etter de lokale råvarene. Det er jordas funksjon som styrer sammensetningen. Det betyr at jorda ikke nødvendigvis alltid ser lik ut, fargen kan variere i forhold til hvordan råvarene ser ut.

Torv tas opp fra myrene og legges i store hauger ved fabrikken. Foto: Hasselfors Garden
Torv tas opp fra myrene og legges i store hauger ved fabrikken. Foto: Hasselfors Garden

Ulik jord til ulike planter

Du tenker kanskje at jord er jord? Det er det absolutt ikke, det stor forskjell på den jorda som selges i de billigste sekkene, og spesialjord som er gjødslet og blandet spesielt med tanke på noen typer planter. Hasselfors Garden har lang erfaring med å produsere jord av høyeste kvalitet.

– Det er viktig for oss at det vi leverer holder høy standard – fra rot til knopp. Det som skiller god jord fra mindre god jord er stort sett råvarene og innhold av næring og sammensetning av ulike typer gjødsel, sier Siri Stokke.

[quote float=»left»]» Det er viktig for oss at det vi leverer holder høy standard – fra rot til knopp.«[/quote]

En god jord har flere oppgave: Skaffe nok næring til den planten du skal drive frem og gi et godt rotmiljø så roten både kan ta opp vann og «puste». Og ulike planter har ulike behov, du bør ikke bruke samme type jord på alle plantene i hagen din.

En såjord må være luftig og godt siktet, for å gi best mulig betingelser for små frø. Foto: Hasselfors Garden
En såjord må være luftig og godt siktet, for å gi best mulig betingelser for små frø. Foto: Hasselfors Garden

Noen eksempler:
– Kaktus og sukkulenter har ikke så stort behov for næring og trenger en jord som har mye tilsatt sand, sånn at det blir god drenering.
– Rhododendron, asalea, hortensia, blåbær og bringebær er surjordsplanter som trenger en jord med lav pH. I tillegg har surjordsvekster behov for jern.

Kontrollerer kvaliteten

Hasselfors Garden produserer store mengder jord som sendes til hagesentre, butikker og byggvarehandel i hele landet. De lager også spesialjord som er beregnet på park- og anleggsbransjen.

– Felles for all jord Hasselfors Garden lager, er at vi alltid kontrollerer kvaliteten. Hvert oppdrag blir nøye vurdert og kontrollert slik at vi vet at jorda inneholder det den skal. Vi har et eget laboratorium der jorda blir testet slik at den holder riktig pH, ledningstall og inneholder det som trengs av ulik næring. Når det er gjort blir det også sendt en prøve til Sverige for en enda grundigere analyse, forteller Siri Stokke.

I tillegg til sine egne merkevarer, produserer Hasselfors Garden også jord på oppdrag fra kunder, som ønsker jord etter en spesifikk oppskrift.

Ingrediensene i jord

I dagligtale sier vi gjerne ”jord” om alt som det går an å plante i, men det er egentlig et litt unøyaktig begrep. For jord som produseres og pakkes i sekk kan bestå av ulike ingredienser:
– Torv: Dette er omdannet plantemateriale som ligger i myrer der det ikke er tilgang til oksygen. Torv er per definisjon dødt plantemateriale. I jordproduksjon brukes både mørk torv og lys torv som er hentet i ulike lag av torvmyra. Mørk torv inneholder mye humus. Torv er et materiale som har unike egenskaper i jordproduksjon.
– Humus: Dette er det organiske materialet som gir jord den mørke fargen, og er også det som gjør jorda egnet for plantevekst.
– Kompost: Nedbryting av plantemateriale med tilgang til luft, kalles kompostering. Innholdet i kompost variere mye ettersom hva som er kompostert, og brukes ikke så mye i produksjon av jord.
– Leire: Dette er veldig finkornet mineraljord som har god evne til å holde på fuktighet og næringsstoffer.
I tillegg er jord i sekker vanligvis tilført gjødsel, enten natur- eller kunstgjødsel, samt sand, kalk og andre mineraler.

Ny oppskrift på premiumjord

”Den blå sekken med elgen” har vært et kjent begrep i bransjen siden 1970-tallet. Alle ”elg-jordene” til Hasselfors Garden har nå fått nye oppskrifter og nytt utseende på sekkene.

– Det har blitt utført grundige analyser om hva forbrukerne ønsker seg av informasjon, og det viser seg at de ønsker seg mer kvalitetsinformasjon og at det skal komme tydelig frem hva jorden kan brukes til. De vil gjerne ha bekreftelser på at jorden er verdt prisen de betaler. Sekkene byr nå på den kunnskapen som forbrukerne ønsker seg, forteller Relation Manager Siri Stokke.

Rotkraft_Black_NorskAlle oppskriftene inneholder Rotkraft™, en forsterkning av humus – og fulvosyrer som gir betydelig sterkere røtter, et bedret næringsopptak og en mer optimal utnyttelse av gjødselen. Dette sørger for praktfulle blomster og enda bedre avling.

Rotkraft består en konsentrert, naturlig humus. Det er en gruppe organiske emner som har blitt tilført i premiumjordene for å fremme friske, livskraftige røtter. Rotdannelsen stimuleres og næringen tas opp og utnyttes optimalt. Til nytte for plantene, miljøet og deg.

Historie fra 1603

Hasselfors Garden har en historie helt tilbake til 1603 og er en av de 10 eldste virksomhetene i Sverige, til og med eldre enn det svenske postverket.
På slutten av 1800-tallet begynte Hasselfors Bruks AB å utnytte de store torvmosene, først ble torven brukt som brensel og strø, senere ble torv lansert som jordforbedring i praktiske forbrukerpakninger. Den fremgangsrike hagedivisjonen ble etter hvert til en egen virksomhet; Hasselfors Garden AB.
I år 2000 ble Hasselfors Garden en del av finske Kekkilä Group.
Fra 2008 etablerte Kekkilä seg i Norge ved å kjøpe to jordfabrikker. Hasselfors Garden Norge AS ble etablert i 2011.

Historie_bilder

Meld deg på og motta gratis hagekalender

Nyhetsbrev med godbiter fra Norges beste hageblogg!

"Må fylles ut" indicates required fields

NavnMå fylles ut
PersonvernMå fylles ut