Tid for beskjæring av frukttrær og bærbusker

På våren før løvsprett er det tid for å beskjære frukttrær, bærbusker, roser og en del busker og trær. Bor du i en del av landet der våren kommer tidlig, er det bare å sette i gang, hvis du bor i innlandet eller Nord-Norge kan du godt vente noen uker ennå.

I vår hage her på Høyenhall i Oslo har vi mest stauder, og dermed lite som skal beskjæres. Men i årenes løp har vi lært en god del om hvordan beskjæring skal gjøres, og disse tipsene deler vi gjerne med leserne av Spirea-bloggen.

Dette utstyret er grunnutrustningen når du setter i gang med beskjæring: En liten og en stor beskjæringssaks, samt en sag.
Dette utstyret er grunnutrustningen når du setter i gang med beskjæring: En liten og en stor beskjæringssaks, samt en sag.

Mange hageeiere kvier seg litt for å gå løs på beskjæringsjobben. De venter gjerne i det lengste, til treet eller busken har blitt så stor og uregjerlig at det er et større prosjekt å få gjort noe med det. Men beskjæring er ikke vanskelig, hvis du vet hvordan du gjør det!

FRI FRAKT PÅ UTEKRUKKER!
Sjekk det utvalget! Bra deal hos Jotex.no nå
(Annonselenke)

Det er ikke slik å forstå at det er livsnødvendig for en plante å bli beskåret. Men i mange tilfeller er det likevel gunstig å gjøre det. Beskjæring bør være et ledd i en planmessig og regelmessig skjøtsel av plantene.

Vi har ulike typer beskjæring:
Oppbyggingsbeskjæring 

gjøres for å gi planten en fin form og sørge for at de sterkeste greinene får utvikle seg best mulig.

Vedlikeholdsbeskjøring og foryngelsebeskjæring

 har samme formål: Du fjerner gamle greiner for å gi plass til yngre greiner, for å stimulere til økt blomstring og sørge for at det kommer mer lys inn til planten.

Foryngelsesbeskjæring av en prydbusk gjøres ved at du klipper av de eldste greinene ved basis.
Foryngelsesbeskjæring av en prydbusk gjøres ved at du klipper av de eldste greinene ved basis.

Beskjæring bør som hovedregel utføres slik at plantens karaktertrekk bevares. Generelt er «ofte og moderat» å foretrekke framfor «sjelden og brutalt». Det er viktig å være klar over at all beskjæring medfører sår på plantene, og at planten må bruke energi på å lege disse sårene. Skadene blir minst når du går inn tidlig med skjæringstiltak, mens plantene er unge og i god vekst. For de fleste sorter skal du begynne beskjære to−fire år etter planting. Deretter skal plantene beskjæres jevnlig: noen hvert år, andre sjeldnere.

Beskjæres om våren 

De fleste busker og trær bør beskjæres på ettervinteren/tidlig vår. Det er viktig at du venter med å beskjære til temperaturen ligger rundt 0 grader. Hvis det blir veldig kaldt med mange minusgrader etter beskjæringen, er det fare for frostsprengning i trevevet. Men nå på våren er det ikke lenger fare for ekstrem kulde, så de fleste steder i landet er det bare å sette i gang så snart det er føre til å gjøre jobben. En tommelfingerregel vi har hørt er at det er greit å beskjære når det går an å jobbe ute uten hansker.

Husk at beskjæringen skal gjøres før løvsprett!

Beskjæring av frukttrær

Frukttrær er en av de plantegruppene det er viktigst å beskjære. Dette er for det første for å få mer frukt og bedre fruktkvalitet. Dessuten for å gi treet en form som gjør det mulig å komme til og høste frukten. Ved å tynne ut treet åpner du opp slik at det kommer mer lys til. Dette er bra for modningen av frukten. Det er også en fordel å la treet få konsentrere seg om noen få greiner som kan vokse seg sterke, i stedet for å ha et tettvokst tre med mange, spinkle greiner.

Er det et stort tre, kan det hende du må klatre opp for å få gjort beskjæringen.
Er det et stort tre, kan det hende du må klatre opp for å få gjort beskjæringen.

Før du går løs på frukttreet med saks og sag, kan du stå litt på avstand og se på treet og den formen det har. Når du så begynner å beskjære, klipper du først av alle greiner som peker rett opp − dem er det ingen hensikt å beholde på et frukttre. Greiner som peker innover i treet, klippes også vekk. Dernest tar du en skjønnsmessig vurdering av hvilke greiner som skal beholdes, og hvilke som skal fjernes. I valget mellom flere greiner, klipper du vekk den svakeste. Skadde eller tørre greiner klippes vekk, og ellers de som går på tvers av den formen du ønsker å ha på treet.

Bruk en god saks for å få rene kutt når du klipper.
Bruk en god saks for å få rene kutt når du klipper.

Når du klipper, er det viktig at du kutter greinen helt inn til basis, det vil si at det ikke skal stå igjen en stubbe/pinne etter at du har klippet. Bruk en god beskjæringssaks på tynne greiner. Større og tykkere greiner kan du kutte med en liten sag. Bruk gjerne stige eller gardintrapp når du beskjærer trær, så fremt du ikke føler veldig for å klatre i trær.

Her er en film om beskjæring vi laget for den tidligere hagesenterkjeden BoGrønt for noen år siden.

Hør på gartner Arnulf Garthe. Han kan dette og lærer det gjerne bort!

Hvis du har gamle bærbusker i hagen din, har du kanskje opplevd at avlingen blir mindre og mindre for hvert år. Dette er trolig fordi buskene ikke er blitt beskåret. Bærbusker beskjæres ved at man tynner ut på de eldste greinene. For solbær bør dette gjøres hvert år, mens rips og stikkelsbær bør beskjæres hvert andre eller tredje år. Bringebær beskjæres hvert år etter høsting ved at du fjerner alle stengler som har båret bær samme år.

Når du foryngelsesbeskjærer bærbusker, klipper du vekk gamle greiner og lar de yngre greinene stå. De eldste greinene er ofte de tykkeste, men de skal likevel vekk siden de ikke gir så mye bær som yngre greiner. En grein på en bærbusk gir mest avling de to−tre første årene, etter det blir det mindre og mindre bær. I tillegg vil det å tynne ut busken gjøre at det kommer mer lys inn i den, noe som også bidrar til bedre vekst og avling. Foryngelsesbeskjærer du jevnlig, vil du hele tiden gjøre planten så ung som mulig. Greiner som vokser langs bakken skal også fjernes, i likhet med skadde eller tørre greiner.

Bærbusker bør foryngelsesbeskjæres for å få mest mulig avling.
Bærbusker bør foryngelsesbeskjæres for å få mest mulig avling.
Beskjæring av roser

Rosene i hagen trenger beskjæring hvert år. Ideelt sett bør hardføre roser beskjæres i februar−mars, mens sartere sorter beskjæres i april− mai. Alle rosebusker kan imidlertid fint beskjæres gjennom hele vekstsesongen uten at det utgjør noen fare for planten.

For alle typer gjelder det spesielt at du fjerner villskudd helt inne ved basis, altså at hele greinen blir fjernet. Villskudd er alle greiner som vokser opp fra under podestedet på rosen. Disse skal rives av hvis det går, slik at du ikke stimulerer til sterkere vekst.

De fleste klase- og stilkroser bør skjæres ned til 10−15 cm hver vår, rett over en knopp som vender utover. Spar på de kraftigste greinene, men ta helt bort små, tynne greiner som vender innover. Alle greiner som er blitt ødelagt av frost (er svarte om våren) klippes bort.

Klatreroser og buskroser forynges ved å fjerne eldre og svake greiner og la unge og sterke greiner stå.

Beskjæring av prydbusker

Med unntak av vårblomstrende busker, skal også prydbusker beskjæres om våren. Du kan i prinsippet gjøre det på samme måte som når du beskjærer bærbusker, altså foryngelsesbeskjæring.

2012_04_24_6463
Ved å beskjære kommer det mer lys og luft inn i busken.

For noen busker kan det være hensiktsmessig med drastisk beskjæring, for eksempel potentilla og andre busker med veldig tynne, fine greiner som har blitt brune. Da klipper du ned hele busken til cirka 30 cm.

Beskjæring av prydtrær

Disse kan beskjæres på samme måte som frukttrær, men med fokus på at formen skal være så naturlig som mulig. Tynn ut trekronen ved å klippe av greiner inne ved basis, ikke kapp treet i to, slik enkelte tror de skal gjøre. Er treet for stort, må du heller sage det ned og plante en mindre sort, enn å ødelegge det ved feil beskjæring.
OBS: Blødere, for eksempel lønn, prydkirsebær, bjørk og agnbøk, skal ikke beskjæres om våren, men sensommer/høst.

En vintergrønn hekk som tuja skal ikke beskjæres før telen er gått.
En vintergrønn hekk som tuja skal ikke beskjæres før telen er gått.

Meld deg på og motta gratis hagekalender

Nyhetsbrev med godbiter fra Norges beste hageblogg!

"Må fylles ut" indicates required fields

NavnMå fylles ut
PersonvernMå fylles ut